Министарство спољних послова, Институт за европске студије и ISAC фонд објавили превод на српски језик Глобалне стратегије за спољну и безбедносну политику ЕУ

 Министарство спољних послова, Институт за европске студије и Центар за међународне и безбедносне изазове (ISAC фонд) су заједнички објавили превод на српски језик Глобалне стратегије за спољну и безбедносну политику Европске уније, која је представљена крајем јуна 2016. године. Европска унија и њене чланице ће на основу представљене Стратегије развити читав низ оперативних докумената, акционих планова и других аката којима ће у пракси спроводити своја стратешка опредељења у области заједничке спољне, безбедносне и одбрамбене политике.

Србија је прва земља која је превела и штампала превод Глобалне стратегије ЕУ, у сарадњи владиног и невладиног сектора, захваљујући чему ће овај документ бити доступан широком кругу јавности.

Иако Србија није чланица ЕУ и није учествовала у изради Стратегије, пажљиво је пратила активности на њеној изради, будући да је, као држава кандидат за чланство у ЕУ која води приступне преговоре заинтересована за њене елементе и основне правце деловања. Захваљујући овој публикацији, све институције у држави које прате теме обухваћене Глобалном стратегијом ЕУ, имаће могућност да се детаљније упознају са основним начелима које је Европска унија утврдила у области спољне и безбедносне политике. Од велике је важности то што је Европска унија Глобалном стратегијом упутила поруку западном Балкану да кредибилна политика проширења представља стратешко улагање у безбедност и просперитет Европе.

Промене које су се догодиле у стратегијском окружењу Србије намећу потребу осавремењивања кључних стратегијских докумената из области безбедности и одбране. Република Србија започела је активности на осавремењивању свог стратешког оквира у области безбедности и одбране. Министарство одбране формирало је интерресорну Радну групу за израду нацрта Стратегије националне безбедности и Стратегије одбране, као и Беле књиге одбране, коју чине представници бројних ресора, Преговарачког тима и других институција Републике Србије и која има комплексан задатак да, са становишта стратегијског окружења Републике Србије, изврши процену изазова, ризика и претњи безбедности, формулише националне интересе, као и да дефинише политике и системе националне безбедности и одбране. Кључна опредељења у изради нових докумената су свеобухватни односно интегрални приступ безбедности, војна неутралност и опредељење за приступање Европској унији.
Активним ангажманом и у овој области, Србија још једном потврђује свој кредибилитет као партнер ЕУ и посвећеност очувању стабилности региона и Европе, кроз спремност за суочавање са новим спољнополитичким и безбедносним изазовима.

Превод Глобалне стратегије ЕУ је доступан на интернет страницама Министарства спољних послова http://www.mfa.gov.rs/ZPEU_web.pdf, Института за европске студије http://www.ies.rs/en/shared-vision-common-action-a-stronger-europe/ и ISAC фонда http://isac-fund.org/download/ZPEU_web.pdf.