Подршка Светске банке Влади Србије у спровођењу програма Владе и дефинисаних приоритетних циљева

K1Први потпредседник Владе Србије и министар спољних послова Републике Србије Ивица Дачић разговарао је данас са консултантом Светске банке Вилијамом Ајсаксом о подршци ове финансијске институције Влади Републике Србије у спровођењу програма Владе и дефинисаних приоритетних циљева.

Изразио је захвалност Светској банци што се укључила и подржала напоре Владе да формулише и усвоји Акциони план за спровођење Програма Владе, на принципу тзв. управљања заснованог на очекиваним резултатима. Акциони план је усвојен 17. новембра 2016, када је, уз подршку Светске банке, примењен нов приступ у његовом спровођењу. На тај начин, Влади ће бити омогућено да на систематски начин и једноставније прати све активности у циљу остварења резултата у дефинисаним периодима, да утврди евентуалне унутрашње и спољне ризике у спровођењу приоритета и очекиване ефекте на грађане.

Министар Дачић је саговорнике упознао са активностима Министарства спољних послова на кључним приоритетима Владе, нарочито у јачању економске повезаности са светом, тј. јачању економске дипломатије, кроз поправљање спољнотрговинских перформанси Србије, користећи синергетски ефекат спољнополитичких и спољноекономских акција Министарства спољних послова и других надлежних ресора.

Подсетио је да Министарство већ ради на изменама Закона о спољним пословима који ће обухватити будућу надлежност ресора спољних послова у упућивању економских дипломата у иностранство и стални рад на привлачењу страних инвестиција и трговинских партнера. Са другим ресорима у Влади и Привредном комором Србије се заједнички ради на акционом плану јачања извоза. Повећање извоза и пораст страних инвестиција у Србији је од виталног интереса земље и један од основних задатака дипломатске мреже.

Саговорнике је упознао и са активностима министарства на успостављању система координације развојне помоћи иностранству, као и система упућивања цивилних експерата у међународне мисије широм света. Подсетио је да је Министарство спољних послова укључено у рад на изради нових стратешких докумената у области безбедности и одбране.

Пренео је саговорницима да је Министарство спољних послова координатор активности и известилац по приоритетном циљу – Унапређење регионалне сарадње, угледа и позиције Републике Србије, где се прате све активности на спровођењу обавеза по најважнијим регионалним инфраструктурним пројектима, у регионалној политици у туризму, повезивању младих у региону, као и коришћењу финансијских средстава ЕУ и Инвестиционог оквира за Западни Балкан у циљу успешне реализације великих инфраструктурних пројеката.

Иако је нови принцип управљања активностима усмерених на остварење приоритетних циљева Владе, уз подршку Светске банке релативно скоро почео да се примењује, досад је показана пуна посвећеност и задовољавајући ниво успешности Министарства спољних послова и осталих ресора, уз снажну ангажованост Кабинета председника Владе и Републичког секретаријата за јавне политике, у примени нових стандарда у дефинисању, праћењу, спровођењу активности и извештавању по сваком од задатих циљева Владе.

Изразио је очекивање да ће у наредном периоду, кроз стицање искуства и сталну подршку Светске банке, након што сам процес добије свој жељени смер, квалитет рада свих буде подигнут на виши ниво, добије очекивану рутину и помогне свима у Влади да ефикасније остваре задате циљеве.