Република Србија од продаје резиденције бивше СФРЈ у Њујорку остварила приход од скоро 3,5 милиона УСД

logo ministarstvaДржаве сукцесори бивше СФРЈ су јуче, 31. маја 2018. године, у Њујорку потписале уговор о заједничкој продаји резиденцијалног стана бивше СФРЈ на адреси 730 Park Avenue за укупно 12,1 милион УСД, колико је износила најповољнија добијена понуда.

Заједничка продаја резиденцијалног стана у Њујорку представља први овакав случај у процесу спровођења Анекса Б Споразума о питањима сукцесије, резултат је великог ангажовања свих држава сукцесора у последње две године, те представља значајан успех за све стране. У овом процесу, Република Србија, као држава координатор за продају овог објекта, имала је врло активну улогу.

Републици Србији од продаје ове некретнине припало је 39,5% нето прихода, односно 3.487.939,21 УСД.

Од укупно добијене купопродајне цене (12,1 милион УСД), у складу са постигнутим договором држава сукцесора, одбијени су трошкови одржавања поменутог објекта од 1. јануара 1992. године до дана продаје (укупно износе 3.269.774,16 УСД) – који су, такође, расподељени између свих држава сукцесора сразмерно квотама из члана 3. Анекса Б Споразума о питањима сукцесије. Имајући у виду да је ове трошкове све време плаћала Република Србија, поменута средства биће рефундирана Републици Србији.

Плаћање ових трошкова било је нужно да би се резиденцијални стан сачувао у власништву бивше СФРЈ, те је њихово редовно измиривање од стране Републике Србије допринело да државе сукцесори опште имају могућност да располажу са овом имовином – а што је препознато и од стране свих држава сукцесора.

Поменути стан био је празан од 1992. године, када га је напустио последњи стални представник СФРЈ при УН – због чега није био у репрезентативном стању. Његова специфичност се огледа и у томе да је у питању тзв. корпоративно власништво, односно није у питању „класично” право својине на непокретности – већ власништво које се огледа кроз поседовање 960 деоница у „Park-71st Corporation”, колико је имала бивша СФРЈ.
Продајом ове непокретности оствариће се и директна уштеда у буџету Републике Србије за 2018. годину у износу од 108.745,00 УСД – за колико ће се смањити актуелна издвајања Министарства спољних послова на име трошкова поменутог текућег одржавања.

Поред резиденције бивше СФРЈ у Њујорку, у току је процес заједничке продаје још четири објекта бивше СФРЈ (Стална мисије бивше СФРЈ при УН у Њујорку, амбасада бивше СФРЈ у Бону, амбасада бивше СФРЈ у Берну и амбасада/резиденција бивше СФРЈ у Токију).