Сарадња са МУП-ом у области легалних миграција

OdalovicМинистарства спољних и унутрашњих послова потписали су данас споразум о сарадњи, чија је сврха стручно усавршавање конзуларних службеника и конзула о легалним миграцијама, што треба да унапреди односе када је у питању поступак издавање виза.

Споразум, који представља важан корак напред према изградњи солидних структура праћења и управљања легалним миграцијским токовима, потписали су државни секретар у Министарству унутрашњих послова Александар Николић и генерални секретар Министарства спољних послова Вељко Одаловић.

Споразум је један од значајних достигнућа твининг пројекта “Унапређење и имплементација механизама за свеобухватно и конзистентно праћење легалних миграција у Републици Србији”, који са милион евра финансира ЕУ из ИПА фонда, а спроводи га конзорцијум Холандије, Аустрије и Словеније.
Циљ пројекта је јачање постојећих капацитета тих министарстава у управљању легалним миграцијама, кроз спровођење јасних политика, координацију процедура и усклађивање законодавства са тековинама ЕУ.

Пројекат је фокусиран на везу између границцне контроле, издавања виза и дозвола за боравак, те враћања страних држављана који не бораве законито у Србији и усмерен је на ефикасну координацију између институција на централном нивоу, које су одговорне за креирање политике, и оних на оперативним, односно извршним нивоима.

У оквиру пројекта предвиђена је и израда новог Закона о странцима, који треба да оствари прву фазу хармонизације законодавства у смислу усклађивања важећих прописа са релевантним директивама ЕУ.

Николић је рекао да тај пројекат представља један од начина изградње капацитета МУП-а, а да учешће у том пројекту указује на чињеницу да је Србија поуздан партнер у процесу европских интеграција, а нарочито са аспекта Акционог плана за Поглавље 24, где је предвиђена даља сарадња те врсте, посебно у области миграција.

Одаловић је истакао да ће се кроз конкретне активности обуке и практичну примену у дипломатско-конзуларним представништвима, применити европски стандарди и вредности у изузетно значајној области легалних миграција сходно најбољој пракси ЕУ у области визне политике.

Потписивању споразума присуствовао је и заменик шефа делегације ЕУ у Србији Оскар Бенедикт, који је рекао да ће два министарства у будуће још ближе сарађивати по питању ефикасног праћења легалних миграција, те да то подразумева и добру координацију, размену података и стратешких информација све до заједничког доншсења одлука у визном поступку, као и праћења токова легалне миграције.

Свечаности су присуствовали и амбасадор Холандије, заменица аустријског амбасадора и конзул Словеније, представници међународних организација, као и високи представници Националне службе за запошљавање и Комесаријата за избеглице и миграције.