Састанак Мешовитог комитета за расподелу дипломатске и конзуларне имовине бивше СФРЈ

msp -_zgradaПрви део 19. састанка Мешовитог комитета за расподелу дипломатске и конзуларне имовине бивше СФРЈ (Анекс Б Споразума о питањима сукцесије) одржан је у Београду, 13. и 14. децембра 2017. године.

Састанку су присуствали овлашћени представници свих држава-сукцесора бивше СФРЈ – Босне и Херцеговине (Аднан Хаџикапетановић), Републике Хрватске (Амир Мухареми), Републике Македоније (Михајло Трпкоски), Републике Словеније (Дамјан Бергант) и Републике Србије (Вељко Одаловић).

Дневни ред састанка обухватио је низ актуелних тема у процесу расподеле дипломатске и конзуларне имовине бивше СФРЈ – попут процеса заједничке продаје 5 непокретности бивше СФРЈ (у Бону, Берну, Токију и Њујорку – 2), анализе имовинско-правног статуса појединих непокретности из Анекса Б, као и сагледавање могућности за постизање договора о даљој расподели дипломатско-конзуларне имовине бивше СФРЈ.

Састанак је протекао у конструктивној и радној атмосфери, упркос присутним разликама у ставовима држава сукцесора по појединим питањима. Имајући у виду обимност дневног реда, комплексност питања и потребу да поједини овлашћени представници обаве додатне консултације са својим владама, договорено је да се 19. састанак Мешовитог комитета за расподелу дипломатске и конзуларне имовине привремено прекине и настави у року од 3 месеца у Београду.