Састанак сталног мешовитог комитета за питања сукцесије

msp zgradaСтални мешовити комитет, основан чланом 4. Споразума о питањима сукцесије, одржао је 4. састанак у Сарајеву 11. и 12. новембра.

На састанку је размотрена примена Споразума и усвојено је пет препорука. За предузећа и грађане Србије најважније су препоруке које се односе на Анекс Г Споразума, којим се јемчи заштита права својине, једнако поступање у области станарских права и заштита других стечених права. Стални мешовити комитет је констатовао да примена Анекса Г није довољно делотворна, па је препоручио заинтересованим државама да закључе билатералне споразуме ради имплементације Анекса Г, да се уздрже од усвајања и предузимања акција супротних прописима Анекса Г, те да усвоје, ако сматрају неопходним, мере које ће омогућити делотворну примену стандарда одређених у Анексу Г. Поред тога, усвојене су препоруке које се односе на отпочињање рада Мешовитог одбора за Анекс А, на поделу дипломатске и конзуларне имовине, поделу дугова бивше СФРЈ, као и на реализацију раније донетих одлука у погледу архива СФРЈ и њихове дигитализације.

Упркос разликама које су се појавиле међу делегацијама држава сукцесора у погледу приступа Споразуму, 4. састанак Сталног мешовитог комитета протекао је у конструктивној атмосфери.