Србија отворила преговарачка поглавља 23 и 24

euFlagНа трећој Међувладиној конференцији, одржаној у Бриселу 18. јула 2016. године, Република Србија отворила је преговарачка поглавља 23 (правосуђе и основна права) и 24 (правда, слобода и безбедност).

Отварање наведена два поглавља представља кључан корак у процесу европске интеграције Републике Србије, јер је реч о поглављима која имају за циљ усаглашавање у области владавине закона са правним тековинама Европске уније. У складу са приступом који је Европска унија усвојила, због свог значаја, поглавља 23 и 24 отварају се на самом почетку а затварају на самом крају преговарачког процеса о чланству у ЕУ. Реч је о два најважнија преговарачка поглавља, јер се односе на основне вредности на којима почива Европска унија.

Отварање преговарачких поглавља 23 и 24 значи да ће Република Србија интензивније кренути у процес суштинског усаглашавања са европским вредностима и стандардима у најважнијим областима за свако друштво а тиме и за наше грађане – правосуђу, борби против корупције, поштовању основних и мањинских права, слободи медија, као и по питању безбедности, пре свега у области борбе против организованог криминала, тероризма, миграција, политике азила, визне политике и сарадње у бројним областима. Наставак приступног процеса представља снажан сигнал инвеститорима, јер је то знак да је Република Србија у овим кључним областима начинила значајан напредак, што побољшава сигурност уложеног капитала, олакшава пословање и пружа гаранције пословном сектору да се ради о држави која поштује владавину права. На крају, свакако треба указати да се отварањем поглавља 23 и 24 стичу услови да Република Србија током словачког председавања Саветом ЕУ отвори и друга реформска поглавља и да на знатно динамичнији начин настави своје приступне преговоре.

Влада Републике Србије дубоко је посвећена реформском процесу у три кључне области: владавини права, реформи јавне администрације и јачању економије. Што се више напредује у преговарачком процесу са ЕУ, то се дубље улази у процес реформи, које подразумевају и спровођење мера које имају специфичну политичку тежину и легитимитет. Отварањем суштинских преговора у најважнијим реформским и политичким поглављима – 23 и 24, Република Србија направила је велики корак у остваривању свог спољно-политичког приоритета – пуноправног чланства у Европској унији.