Сусрет генералног секретара Министарства са генералним секретаром Министарства иностраних послова Словеније

mspУ Министарству спољних послова Републике Србије данас је одржан састанак генералног секретара Министарства и овлашћеног представника Републике Србије у Мешовитом комитету за расподелу дипломатске и конзуларне имовине бивше СФРЈ Вељка Одаловића и генералног секретара Министарства иностраних послова Словеније и овлашћеног представника Републике Словеније у Мешовитом комитету за расподелу дипломатске и конзуларне имовине бивше СФРЈ Станислава Видовича.

У питању је наставак редовне праксе билатералних консултација у вези са спровођењем Анекса Б Споразума о питањима сукцесије.

Током састанка размотрен је низ актуелних питања у процесу расподеле дипломатске и конзуларне имовине бивше СФРЈ, при чему је посебна пажња посвећена примопредаји појединих објеката у власништву бивше СФРЈ – који су ранијим договором држава сукцесора припали Републици Словенији, као и одржавању наредног састанка Мешовитог комитета за расподелу дипломатске и конзуларне имовине бивше СФРЈ.