Учешће Републике Србије на састанку Структуралног дијалога у оквиру ОЕБС-а

Bec OEBS__7__april_2017_034Вршилац дужности помоћника министра за безбедносну политику амбасадор Бранимир Филиповић предводио је делегацију Министарства спољних послова на првом тематском састанку Структуралног дијалога о актелним и будућим безбедносним изазовима и ризицима у региону ОЕБС-а, који је одржан у Бечу, 7. априла 2017. године. Тема овог састанка била је „Сагласна и супротстављена поимања претњи у региону ОЕБС-а”.

На министарском састанку ОЕБС-а, који је одржан у Хамбургу, децембра 2016. године, министри 57 држава учесница ОЕБС-а су се сагласили да се отпочне са овим структуралним дијалогом, усвајајући Декларацију („Од Лисабона до Хамбурга”) поводом 20 година успостављања оквира ОЕБС-а за контролу наоружања.

Учествујући на овом скупу, амбасадор Филиповић је истакао да Република Србија подржава Структурални дијалог који на осмишљен, транспарентан и инклузиван начин треба да отвори врата суштинским и продуктивним разговорима о питањима сузбијања безбедносних ризика у региону ОЕБС-а, као и да буде инструмент за изградњу поверења и јачања сарадње држава учесница ОЕБС-а у овој области.