Учешће Србије на конференцији о нуклеарној безбедности у Бечу

Anhang 1Вршилац дужности помоћника министра за безбедносу политику амбасадор Бранимир Филиповић предводио је делегацију Министарства спољних послова на министарском сегменту Конференције о нуклеарној безбедности, који се одржава у Бечу, 5.и 6. децембра. Конференција наставља са радом експертског дела до 9.децембра на коме из Србије учествују представници ‎Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну безбедност и других надлежних институција.

Конференција која се одржава у Бечу је други такав скуп у организацији Међународне агенције за атомску енергију, након Конференције на ову тему која је одржана 2013. године .

Амбасадор Филиповић је иступао у оквиру пленарне расправе на високом сегменту указавши на конкретне активности које се у Србији спроводе у циљу унапређења нуклеарне безбедности у свим њеним аспектима. ‎ С тим у вези указао је да Србија у потпуности подржава билатералну, регионалну и другу међународну сарадњу, као и да наставља да унапређује нуклеарну безбедност и законодавство у овој области и испуњава међународне безбедносне стандарде и обавезе који произилазе из релевантних међународних споразума и инструмената.

Првог дана конференције једногласно је усвојена Министарска декларација којом су реафирмисани заједнички циљеви нуклеарне непролиферације, нуклеарног разоружања и мирољубиве употребе овог вида енергије, уз констатацију да нуклеарна безбедност дорпиноси међународним миру и сигурности. Додатно је афирмисана улога Међународне агенције за атомску енергију у координацији међународне сарадње.