Prijavljivanje za glasanje u ambasadi RS povodom predstojećih izbora u Republici Srbiji do 12. marta, 2022

Prijavljivanje za glasanje u ambasadi RS povodom predstojećih izbora u Republici Srbiji do 12. marta, 2022

16. feb 2022.

Poštovani građani Republike Srbije u Kanadi obaveštavamo da je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić 15. februara 2022. godine, doneo odluku o  raspisivanju izbora za poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srbije za 3. april 2022. godine.

Ukoliko ste punoletni državljanin/državljanka Republike Srbije, imate prebivalište u Republici Srbiji, a nalazite se na području koje radno pokriva Ambasada R. Srbije u Otavi (mapa konzularnih nadležnosti), a želite da iskoristite svoje zakonsko pravo i da glasate na predstojećim parlamentarnim izborima u Republici Srbiji potrebno je da pratite sledeće korake za vašu registraciju za glasanje u Kanadi:

1. Proverite da li ste upisani u Jedinstveni birački spisak (JBS), na osnovu jedinstvenog matičnog broja građana (JMBG),  koji je upisan u vašoj važećoj ličnoj karti Republike Srbije ili važećem pasošu Republike Srbije, na sajtu Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu (MDULS), preko sledećeg linka:

https://upit.birackispisak.gov.rs/

2. Ukoliko proverom na navedeni način iz tačke 1, utvrdite da niste upisani u Jedinstveni birački spisak – JBS, moći ćete da podnesete čitko popunjen

zahtev za upis u jedinstveni birački spisak 

Ambasadi R. Srbije u Otavi, zajedno sa zahtevom glasanjem u inostranstvu, kao i iskeniranim kopijama važeće lične karte (obe strane) ili pasoša (strana sa fotografijom i podacima), elektronskim putem na mejl:

izbori2022@serbianembassy.ca

3. Državljani Republike Srbije koji su upisani u jedinstveni birački spisak,  a koji borave u provincijama koje pripadaju ambasadi (mapa konzularnih nadležnosti), potrebno je da dostave SAMO čitko popunjen zahtev za glasanje u inostranstvu, Ambasadi R. Srbije u Otavi, kao i skeniranu kopiju važećeg pasoša Republike Srbije (stranicu sa fotografijom i podacima), ili važeće lične karte Republike Srbije (obe stranice line karte),  najkasnije do 18:00 časova, 12. marta 2022. godine po vremenu u Otavi, Ontariju – GMT – 5 (tj. do ponoći 12. marta 2022. godine, po srpskom vremenu), na sledeću mejl adresu:

izbori2022@serbianembassy.ca

Povodom predstojećih izbora u Republici Srbiji, raspisanim za 3. april 2022.godine, prenosimo obaveštenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave:

Sajt Ministarstva Spoljnih Poslova:
https://www.mfa.gov.rs/mediji/vesti/prijavljivanje-za-glasanje-u-inostranstvu-do-12-marta

Čitav tekst:
Prijavljivanje za glasanje u inostranstvu do 12. marta, 2022