Remembrance Day, November 11th, 2023

“Honorary Consul Peter Vladiković representing The Republic of Serbia during the Remembrance Day Ceremony 2023 at the Victoria Square cenotaph in Vancouver. 

Today, we remember those who sacrificed so we could live in freedom. This Memorial Day, we’re thankful for those who gave their lives while serving. And we’re thinking of those who have lost someone they love. Thank you for your sacrifice.”


Prijavljivanje za glasanje u ambasadi RS povodom predstojećih izbora u Republici Srbiji do 12. marta, 2022

Prijavljivanje za glasanje u ambasadi RS povodom predstojećih izbora u Republici Srbiji do 12. marta, 2022

16. feb 2022.

Poštovani građani Republike Srbije u Kanadi obaveštavamo da je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić 15. februara 2022. godine, doneo odluku o  raspisivanju izbora za poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srbije za 3. april 2022. godine.

Ukoliko ste punoletni državljanin/državljanka Republike Srbije, imate prebivalište u Republici Srbiji, a nalazite se na području koje radno pokriva Ambasada R. Srbije u Otavi (mapa konzularnih nadležnosti), a želite da iskoristite svoje zakonsko pravo i da glasate na predstojećim parlamentarnim izborima u Republici Srbiji potrebno je da pratite sledeće korake za vašu registraciju za glasanje u Kanadi:

1. Proverite da li ste upisani u Jedinstveni birački spisak (JBS), na osnovu jedinstvenog matičnog broja građana (JMBG),  koji je upisan u vašoj važećoj ličnoj karti Republike Srbije ili važećem pasošu Republike Srbije, na sajtu Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu (MDULS), preko sledećeg linka:

https://upit.birackispisak.gov.rs/

2. Ukoliko proverom na navedeni način iz tačke 1, utvrdite da niste upisani u Jedinstveni birački spisak – JBS, moći ćete da podnesete čitko popunjen

zahtev za upis u jedinstveni birački spisak 

Ambasadi R. Srbije u Otavi, zajedno sa zahtevom glasanjem u inostranstvu, kao i iskeniranim kopijama važeće lične karte (obe strane) ili pasoša (strana sa fotografijom i podacima), elektronskim putem na mejl:

izbori2022@serbianembassy.ca

3. Državljani Republike Srbije koji su upisani u jedinstveni birački spisak,  a koji borave u provincijama koje pripadaju ambasadi (mapa konzularnih nadležnosti), potrebno je da dostave SAMO čitko popunjen zahtev za glasanje u inostranstvu, Ambasadi R. Srbije u Otavi, kao i skeniranu kopiju važećeg pasoša Republike Srbije (stranicu sa fotografijom i podacima), ili važeće lične karte Republike Srbije (obe stranice line karte),  najkasnije do 18:00 časova, 12. marta 2022. godine po vremenu u Otavi, Ontariju – GMT – 5 (tj. do ponoći 12. marta 2022. godine, po srpskom vremenu), na sledeću mejl adresu:

izbori2022@serbianembassy.ca

Povodom predstojećih izbora u Republici Srbiji, raspisanim za 3. april 2022.godine, prenosimo obaveštenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave:

Sajt Ministarstva Spoljnih Poslova:
https://www.mfa.gov.rs/mediji/vesti/prijavljivanje-za-glasanje-u-inostranstvu-do-12-marta

Čitav tekst:
Prijavljivanje za glasanje u inostranstvu do 12. marta, 2022


Obaveštenje o Desetoj konferenciji srpske medicinske dijaspore

Njeno kraljevsko veličanstvo, princeza Katarina, poziva na Desetu konferenciju srpske medicinske dijaspore, koja će se održati u Beogradu, od 20 do 22. juna ove godine.

Poštovani zemljaci, dragi prijatelji,

imamo čast i zadovoljstvo da vas obavestimo da se pod pokroviteljstvom NJ.K.V. Princa Aleksandra i Princeze Katarine Karađorđević, u Beogradu od 20. do 22. juna 2019. održava Deseta konferencija srpske medicinske dijaspore. Cilj konferencije je da okupi srpske lekare iz inostranstva, kao i međunarodne medicinske stručnjake da se udruže u misiji podrške srpskom zdravstvenom sistemu, promovišući solidarnost, prijateljstvo i razmenu znanja.

Molimo lekare srpskog porekla zainteresovane za učešće na konferenciji da nas kontaktiraju.

 

 


Remembrance Day, November 11, 2018

Ambasador Mihailo Papazoglu i pocasni konzul Predrag Vladikovic, polozili su venac Republike Srbije na Trgu Pobede u Vankuveru na proslavi stote godisnjice zavrsetka prvog Svetskog rata.
Venac je nosio lentu na kojoj je pisalo “ Slavom ovencanim pretcima, Ambasada i konzulat R. Srbije”.
Svecanosti je prisustvovala Guvernerka Britanske Kolumbije, Premijer i ministri kao i diplomatski kor Britanse Kolumbije.